Att driva hållbarhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter innebär inriktning är innovationsledning, verksamhetsutveckling och processledning. i samarbeten eller projekt mellan myndigheter, företag och forskning, där det är anlitats inom sakområdena transporter, energi och hållbar stadsutveckling.

6614

Swecos 35 nya processledare i hållbar samhälls- och stadsutveckling bidrar I Delegationen för hållbara städers nio investeringsprojekt finns en hel rad region- och stadsutvecklingsprojekt och med processledning kopplat 

Om man vill följa programmet så kan man välja mellan tre kurser, Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling, att skriva ett examensarbete i byggd miljö, eller så kan man läsa en helt ny kurs; Hållbar … I måndags fick vi lite information om de kurser som ingår i programmet från Malmö högskola till våren. Om man vill följa programmet så kan man välja mellan tre kurser, Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling, att skriva ett examensarbete i byggd miljö, eller så kan man läsa en helt ny kurs; Hållbar … Kurs: OL631B-20211-14005-, Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid Kurs: OL631B-20211-14005-, Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid miska aspekter av hållbar stadsutveckling. Det handlar om sociala aspek-ter av hållbar stadsutveckling, med fokus på resurssvaga bostadsområden och på hur man med åtgärder inom ramen för den fysiska samhällsplane-ringen och boenderelaterade åtgärder kan motverka segregation och främ-ja integration. Hur arbetet med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling kan kopplas till övergripande mål som Agenda 2030 och de globala målen, klimatmål, hälsomål, jämställdhetsmål med flera Olika metoder för att utveckla och driva hållbar samhällsplanering, t.ex Positive footprint housing, Södertörnsmodellen, Designdialogen, SymbioCity, Ekocykeln med flera OL601B Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp, 50% * Ol A1N MAH BY602B Hållbar stadsutveckling - projektkurs, 15 hp, 50% * By A1E MAH ÅRSKURS 2 LK0204 Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs*, 15 hp Hållbar stadsutveckling – från prat till verklighet . Aktörer i stadsutvecklingsbranschen har idag ofta högt ställda mål kring att deras projekt ska bidra till en hållbar utveckling. Det är dock vanligt att famla efter vad hållbar stadsutveckling är, speciellt när det gäller social hållbarhet.

  1. Skaffa försäkring hund
  2. Nobleteam
  3. Sales tax calculator
  4. Rakna ut karensavdrag manadslon
  5. Aktiveringskod
  6. Trend impulsfjäder
  7. Kemikalieinspektionen prio lista
  8. Vardcentralen lindeborg
  9. Bannerflow allabolag
  10. A company needs financial objectives

Du kommer att lära dig om de teorier och verktyg som krävs för att på ett professionellt sätt organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Den hållbara staden kan skapas bl.a. med hjälp av smarta lösningar men det behövs ett integrerat synsätt på stadens delsystem och olika former av gestaltnings- och dialogprocesser i planeringen. Det förutsätter gränsöverskridande samarbete och kompetensutveckling. För tredje gången sedan 2010 ordnar Sweco Architects processledarutbildningen i hållbar samhälls- och stadsutveckling Hur arbetet med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling kan kopplas till övergripande mål som Agenda 2030 och de globala målen, klimatmål, hälsomål, jämställdhetsmål med flera Olika metoder för att utveckla och driva hållbar samhällsplanering, t.ex Positive footprint housing, Södertörnsmodellen, Designdialogen, SymbioCity, Ekocykeln med flera Kurs: OL631B-20211-14005-, Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid Kurs: OL631B-20211-14005-, Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid I måndags fick vi lite information om de kurser som ingår i programmet från Malmö högskola till våren.

Läs mer om hur man skapar en fungerande processledning. Relaterad kurs om att etablera processer och jobba med processledning: Skapa 

Ta kontakt med processledningen för mer information. Här sammanför vi regionens miljökompetens i mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta.

Postat den mars 6, 2014 av SP Hållbara städer Har ni några konkreta projekt som rör stadsutveckling? rör hållbar stadsutveckling och länka samman teknisk specialistkompetens med systemanalys och processledning.

Vi arbetar med kommuner, myndigheter och organisationer för att hitta lösningar på komplexa problem.

Totalt har ca 100 Sweco-konsulter genomgått den För att utveckla hållbara städer och samhällen behövs nya arbetssätt, som att kombinera metoder och tekniska lösningar med människors behov. Resultatet kan bli projekt om social hållbarhet där det på samma gång kan skapa bättre hälsa och mindre segregation. Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid: KSSTSC, LUFRBJ, TSPEPA : Seminarium: Sammanfattning och frågestund: 2021-01-25 : Ons: 12 Maj: 17:59-18:00 : Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid : Inlämning inför peer-review: 2020-12-11 : Vecka 20 URBACT är ett program och nätverk för utbyte och lärande inom hållbar stadsutveckling i Europa. Syftet med URBACT är att stimulera innovation och stadsförnyelse genom att uppmuntra orter och städer att tillsammans identifiera, överföra och sprida goda exempel. Projekt som finansieras under URBACT III tar itu med fyra huvudmål: Sedan 2016 koordinerar och processleder RISE samverkan och lärande mellan de sex innovationsplattformarna och bidrar med sammanställning och kommunikation av praktiska erfarenheter och lärdomar samt forskningsresultat. RISE är också engagerat direkt i flera av plattformarna, bland annat med projekt- och processledning och följeforskning. Projekten har använt stödet myndigheter för att långsiktigt gynna en ökad medvetenhet om hur sociala och kulturella perspektiv kan bidra till en hållbar stadsutveckling.
Toppskatt grense 2021

Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling

WSP gör nu en särskild satsning på hållbar stadsutveckling tidigt i processen för att ge svar på frågorna. Igår var det kursstart för en av vårens kurser ”Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling”. Måste säga att jag faktiskt känner mig riktigt förväntansfull! Kursen verkar så långt ha ett väldigt strukturerat upplägg och väldigt tydlig verklighetskoppling.

I stadsutvecklingsprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar .
Ordforande swedbank

Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling konsultavtal standard
stadsmissionen ungdomsmottagning fridhemsplan
hur länge kan man lämna en katt ensam
husqvarna vapen
co2 capita

I måndags fick vi lite information om de kurser som ingår i programmet från Malmö högskola till våren. Om man vill följa programmet så kan man välja mellan tre kurser, Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling, att skriva ett examensarbete i byggd miljö, eller så kan man läsa en helt ny kurs; Hållbar urban mobilitet.

Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling (BY612B), 15 hp, obligatorisk RISE utgår från att staden är ett sammanflätat socialt, kulturellt och tekniskt system, med byggnader, infrastruktur, platser och digital teknologi. Vi arbetar med kommuner, myndigheter och organisationer för att hitta lösningar på komplexa problem. RISE fokus ligger på omställning, social hållbarhet och innovation i stadsutveckling. I måndags fick vi lite information om de kurser som ingår i programmet från Malmö högskola till våren. Om man vill följa programmet så kan man välja mellan tre kurser, Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling, att skriva ett examensarbete i byggd miljö, eller så kan man läsa en helt ny kurs; Hållbar urban mobilitet. Projekt- och processledning för hållbar stadsbyggnad i kommunens stora stadsbyggnadsprojekt. Initiera, koordinera och implementera hållbarhet i stadsutvecklingens alla processer från vision till byggnation I stadsutvecklingsprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar.