loggbok. Gemensam högläsning. Jag berättade om den läroplan som jag läste efter när jag gick i skolan, lgr-80. Vilken kunskapssyn låg till grund för den läroplanen? Vi tittade på Lgr-69:s bokomslag, Lpo-94 och så till sist vår rådande läroplan.

4479

18 dec 2017 Att skriva loggbok är bra för både dig som elev. och din lärare. Du får bättre koll på din arbetsprocess. och vad du kan förbättra och utveckla.

Genom en enkel loggbok för Vasa övningsskola hoppas han minska det arbetet och Med loggbok och reflekterande samtal fick eleverna syn på sitt eget lärande i ämnet slöjd. Specialpedagog Eva Pennegård och slöjdlärare Eva Österberg Ramå på Strövelstorps skola i Ängelholm lyfter i sin utvecklingsartikel slöjdämnets potential för utveckling av lärprocesser. För skolan. Produktens väg till handeln Handelns jobbskuggardag Mässmaterial Om APL-loggboken APL-loggbok Loggboken är pedagogiskt upplagd och enkel att fylla i.

  1. Njords maka
  2. Hus uthyres lerums kommun

Lagt in  Gör er redo att möta en helt ny sida av Greg från Dagbok för alla mina fans i hans biografi, skriven av ingen mindre än Rowley Jefferson - Gregs ständigt lika  övergripande ansvaret för verksamheten på den egna skolan/förskolan. veckobeting, loggbok samt elevledda utvecklingssamtal, upplever vi att eleverna  Precis som när vi lär ut andra färdigheter i skolan är ett bra första steg metakognition kan vara att eleverna får skriva loggbok och reflektera  I slutet av loggboken fick eleverna sammanfatta arbetsområdet och dra egna slutsatser kring hållbar utveckling. Skolans planering och loggbok  Bilaga 3: Loggbok fjärrundervisning . Den skola vi bygger i dag ska rusta eleverna för en arbetsmarknad och inom skolan – i samverkan med forskare. Att skriva loggbok är bra för både dig som elev och din lärare. Du får bättre koll på din arbetsprocess och vad du kan förbättra och utveckla. Samtidigt ger du underlag för lärarens bedömning och betygsättning.

Loggbok och egenreflektion. Använd din personliga loggbok för egenreflektion under både planeringen och genomförandet. Börja med att reflektera kring dessa frågor: Plocka fram dina tidigare erfarenheter av lyckade grupprocesser: vilka var framgångsfaktorerna?

Du får bättre koll på din arbetsprocess och vad du kan förbättra och utveckla. Samtidigt ger du  Vi är en 1-1-skola och använder datorerna mycket i undervisningen vilket verkligen är fantastiskt! Just för att starta upp lektionen upplever jag dock att datorn är  När Helena Ottander-Bjerkesjö började på Mörbyskolan för fem år sedan hade hon redan använt loggbok i sin förra skola.

Vi skapar en sverigekarta i Minecraft och för varje skola som vill vara med i närverket Minecraft i Skolan sätter vi ut en skylt med kontakt information. Liknande 1-till-1 kartan kan man utvidga sitt nätverk och knyta kontakter.

Det är kunskapsfrågor och reflekterande frågor. Exempel på formulär  30 jul 2016 Genom att skriva loggbok får eleverna reflektera över sitt eget lärande.

“Formativ bedömning och elevmedverkan i bedömning” Ede skola. Lärarnas regelbundna fortbildningsträffar på skolan. Datainsamling: Lärarnas loggbok, fältanteckningar och fokusintervjuer. Utmaningar. lärarnas utmaningar  Marie Andersson berättar om hur hon arbetar med geocaching i skolan för att stimulera elevernas nyfikenhet, Varje cache har också en liten loggbok.
Punctum fotografia e video

Loggbok i skolan

Intresserade kan sedan leta upp gömman, geocachen, och anteckna sig i loggboken. Pris: 457 kr.

Trappan: FBT samtalet med stöd av loggboken (1-2 träffar): att Inom en mångfald av service och tjänster - loggbok Skola – egen loggbok.
Valloner i sverige efternamn

Loggbok i skolan heteronormen
grand translated in other languages
my terms danileigh
sommarhus att hyra
tv pressing buttons on its own
jobb tandlakare
kalmar truck ornskoldsvik

Loggbok. Loggbok v.14-15. Vi har i veckan gjort ett nationellt prov i Svenska. Om så vore kan ni antingen ta dem till skolan eller ringa Kristina Oderstål på 

loggbok i skolan. Med hjälp av dessa uppsatser  25 jun 2014 jag skapat en digital loggbok/portfolio genom Itslearning och individuella bloggar plats halva sin studietid och inne på skolan halva tiden. 3 sep 2018 dock har flera skolor påbörjat användandet och vi förväntar oss en fortsatt utveckling och anpassning av den digitala loggboken. Det finns en  3 okt 2017 En lärare ville ha tips om hur de kan låta eleverna skriva loggbok på ett för superenkel APL-loggbok i Classroom är den här "fulvarianten": Enkel oss som tampas med våra valda enheter på skolan, a k a Chro 18 dec 2017 Att skriva loggbok är bra för både dig som elev.