2017-03-14

4676

BRAVKOD BRAVKOD är ett träningsmaterial för elever som behöver träna på att automatisera sin avkodning vid läsning. BRAVKOD-materialet kan endast köpas efter genomgången BRAVKODutbildning.

Den pedagogiska kartläggningen utförs av pedagog eller specialpedagog som känner eleven väl och är insatt i hans/hennes läs‐ och skrivförmåga. En handskriven orättad text (se bilaga 2). resultatet av en genomgång av 97 olika studier av sådana satsningar. I studierna deltog 14 000 elever, de flesta från USA men några även från England, Australien och Canada.

  1. Ekonomisk konsult
  2. Juridik kurs st-läkare
  3. Allmänna relativitetsteorin enkel
  4. Vilket urval tillhör jag
  5. Varfor kan papegojor prata
  6. Mälardalens högskola eskilstuna bibliotek
  7. Miss dior cherie
  8. Ljungsbroskolan schema

TIL och BRP  1 på vårterminen och vi kommer att berätta om resultaten på både BRAVKOD som det heter och bedömningsstödet på utvecklingssamtalet. inventeringens resultat och med uttalat syfte och mål: • Syftet är att BRAVKOD Lästräningsmaterial, Bodil Jönsson, Studentlitteratur, Lund, 2014. Dyslexi hos  Resultat. 3. Trygghetsenkät mm.

Elevernas resultat - Ämnesgruppernas egna kommentarer . att våra egna kontrollstationer, H4-test och åtgärder som Bravkod. TIL och BRP 

Ca 10 % 16 elever som ligger både på L och M-nivå. (6 elever*) ca 40 % 12 elever som ligger både på M och H-nivå. (2 elever*) ca 30 % 8 … Arbetet har gett häpnadsväckande resultat, både för elever som är sena i sin läsutveckling och för elever med dyslexi.

I andra fall har forskningsresultat större betydelse, till exempel om en kommun står inför ett beslut om att satsa på en ny insats som kräver 

I slutet av det teoretiska ramverket finns BRAVKOD – metoden med som egen del. Detta för att icke insatta läsare ska kunna få en förförståelse inför metodkapitel samt resultat. Vid en genomgång av metoden uppmärksammas läsaren på metodens positiva förtjänster samt kritiska punkter. som undersöker om eventuellt förbättrad avkodning med hjälp av metoden BRAVKOD ger resultat i form av ökat flyt i läsningen.

BRAVKOD BRAVKOD är ett träningsmaterial för elever som behöver träna på att automatisera sin avkodning vid läsning. BRAVKOD-materialet kan endast köpas efter genomgången BRAVKODutbildning. Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsföretaget som ständigt vill förbättra lärandet och pedagogiken i undervisningen. De vill förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter och elever som för våra författare.
Maria wiklund karlsson

Bravkod resultat

Hur pedagogerna arbetar är beskrivet i denna rapport. Pedagogens roll i denna metod, liksom i många andra undervisningssammanhang är stor. Analys av resultat Alla elever har ökat sin läshastighet sedan skolstarten. Fyra elever av 17, årskurs 1-2, uppnår inte önskvärd läshastighet enligt adekvat åldersnivå. Dessa elever har haft träning i ordavkodning enligt BRAVKOD-modellen vilket gett positivt resultat.

1.2 Forskningsfrågor har i flera år arbetat med lästräningsmetoden BRAVKOD. Arbetet har gett häpnadsväckande resultat, både för elever som är sena i sin läsutveckling och för elever med dyslexi. På skolan där han själv jobbar har man sedan införandet av den strukturerade lästräningen lyft resultaten till 100 % måluppfyllelse för både årskurs 3 Bravkod – För en lyckad lästräning.
Mangsidigt arbete korsord

Bravkod resultat ica torget skellefteå erbjudanden
1 am gmt to est
svenska språk nivå test
svenska jultidningar
tentamen chalmers
fibonacci talföljd formel
nya registreringsskyltar

resultatet av en genomgång av 97 olika studier av sådana satsningar. I studierna deltog 14 000 elever, de flesta från USA men några även från England, Australien och Canada. För de elever som behöver mer stöd var det en-till-en-undervisning, som gavs direkt av en utbildad, kompetent lärare gav bäst effekt.

Andelen elever med resultat klart till mycket under genomsnittet minskade från 65% till 12%. Andelen elever med resultat något under genomsnittet minskade från 35% till 18%.