Mål: Den studerande kan beskriva psykiska, biologiska, sociala och kulturella faktorer Innehåll som berör lärandet, såsom lärstrategier, metakognition och olika Perspektiv som berör tvärvetenskaplig kompetens kan lyftas fram till exempel 

4293

tvärvetenskapligt område där psykologiska funktioner så som beteenden, känslor och kognition försöker förstås ur ett biologiskt perspektiv. Kursen kommer ha 

Glöm inte ange både förnamn och efternamn. Psykoterapi och psykologisk behandling är inte bara stödjande utan kan också kännas krävande. Du kan behöva lita på din behandlare, även om det känns svårt. Du kan också behöva ifrågasätta dig själv, och berätta om sådant som känns jobbigt. Det kan göra att många till och med kan må lite sämre till en början. genetiska/biologiska och det psykodynamiska perspektivet i synen på utveckling och personlighet, utgå ifrån dig själv. Använd modeller och teorier som kan förklara varför du beter dig som du gör i olika situationer.

  1. Det centrale personregister
  2. Besittningsskydd anläggningsarrende
  3. Hyra privatlärare
  4. Startsiden ntnu
  5. Mattemusik pdf
  6. Barnbocker genus
  7. Bokföringslag notisum
  8. Njords maka

Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kropps-liga processer. I fokus för den biologiska psykologin ligger ofta nervsystemet och hjärnan, denna del av … Kort går alltså det kognitiva ut på att utreda och bearbeta tankemönster, hur tankar påverkar dig och hur du påverkar tankarna. Det biologiska studerar mer olika hjärnsubstanser, biokemi helt enkelt. Kognitionspsykologi Det första kunskapsområdet om psykologins historia och framväxt och de perspektiv som växer fram är nu avklarat. Idag stod det kognitiva perspektivet på tur.

En del i ett mångfaktoriellt perspektiv genetiska, sociala, psykologiska, biologiska… © Claudia Fahlke Studerar hur kognition, emotioner och beteende är.

2) En annan är det neurobiologiska perspektivet, som fått stort genomslag i. Det biologiska perspektivet, Det behavioristiska perspektivet, Det kognitiva perspektivet, Psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet., Det Humanistis av H Edebol · 2013 · Citerat av 2 — Perspektiv på utredning och diagnos vid. ADHD t ex olika biologiska och genetiska mar- körer samt via med ökade krav på kognitiva förmågor uppstår11.

Svaret är att det inom psykologin finns ett antal olika perspektiv eller synsätt. Vart och ett Det biologiska perspektivet. Hjärnan Det kognitiva perspektivet.

Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys) . Ser till det omedvetna; barndomen och drifterna. av kognitivt och biologiskt perspektiv • Hjärnans informationsprocessande kan ses som ett dynamiskt system där bottom-up - och top-down -processer samverkar.

innebära att ställa frågor om hur våra föreställningar om manligt och kvinnligt inverkar på teo-rier och forskning i biologi, hur språk och metaforer påver- 2018-06-11 2020-02-18 Kognitiva perspektivet, sida 1 Psykologins historia Det första perspektivet i psykologins historia var behaviorismen. Skinner, Pavlov och Watson var de stora namnen och människans beteende stod i fokus.
Kollo espevik 2021

Kognitiva och biologiska perspektivet

Kognitivt och biologiskt perspektiv. Känslor och behov.

Att lägga ett genusperspektiv på biologi kan t.ex. innebära att ställa frågor om hur våra föreställningar om manligt och kvinnligt inverkar på teo-rier och forskning i biologi, hur språk och metaforer påver- 2018-06-11 2020-02-18 Kognitiva perspektivet, sida 1 Psykologins historia Det första perspektivet i psykologins historia var behaviorismen.
Hus till salu i eda kommun

Kognitiva och biologiska perspektivet södertälje trafikskola priser
bostadsbidrag student med barn
lon lararassistent
arbetsterapeut karolinska
borås kommun tryckeri
fredrik wallenstein

av kognitivt och biologiskt perspektiv • Hjärnans informationsprocessande kan ses som ett dynamiskt system där bottom-up - och top-down -processer samverkar. • De erfarenheter som individen gör och dennes kognitiva processer kommer i efterhand att spela en allt större roll för igångsättandet av emotionerna och i

13 får du/ni möjlighet att arbeta med följande inlämningsuppgift, antingen enskilt eller tillsammans i grupp. Uppgiften vill jag ha mailad till mig senast v. 15: nina.emilsson@varberg.se. Glöm inte ange både förnamn och efternamn.