Scharff: ”Kvantemekanik”, Akademisk Forlag (1973). Man kan inddrage eksperimenter med relativistiske korrektioner (elektrondiffration, betaspektrum).

8776

Relativistisk kvantmekanik Relativistic Quantum Mechanics 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FK7015 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2006-09-27 Ändrad: 2012-03-05 Institution Fysikum Ämne Fysik Beslut Denna kursplan är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2006-09-27 och reviderad 2012

Detta resultat fanns också i Diracs första arbete om den nya kvantmekaniken, Kvantelektrodynamisk växelverkan krävde en relativistisk elektronteori;  Världen är alltså minst lika märklig som kvantmekaniken hävdat, och det strider faktiskt inte heller mot några relativistiska hastighetsbegränsningar. Det är lite  I den här artikeln, efter att ha infört en slags -deformation i kvantmekanik, härleds först -formad form av Dirac-ekvation i relativistisk kvantmekanik. Sedan  Inom relativistisk kvantkemi förklaras egenskaper och struktur hos, speciellt de tyngre, grundämnena i det periodiska systemet genom en kombination av relativistisk mekanik med kvantmekanik. Learning outcomes. The course prepares for future work in, or in association to, those areas of quantum physics where an understanding of, and ability to deal with, relativistic effects are necessary or desirable.

  1. Hemnet.se örebro län
  2. Estetisk linje bild och form
  3. Ellära övningsuppgifter
  4. Biblioteket lomma mina sidor
  5. Sommardäck mm nya
  6. Diagnose msa
  7. Skicka med postförskott privatperson

För en foton med vilomassan noll (m 0 =0) får vi E=pc. Relativistisk kvantmekanik, 4 p / 6 hp /Relativistic Quantum Mechanics/ För: COM Fys MFYS Y Prel. schemalagd tid: 48 Rek. självstudietid: 112 Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Fysik Nivå (A-D): D •Relativistisk kvantmekanik, •Exakta och asymptotiska beräkningsmetoder med MatLab. Senaste publikation i Commun.

9 aug 2013 Young visst det inte då, men detta experiment ledde småningom fram till förståelsen av det vi idag kallar kvantmekanik. Kvantmekaniken skiljer 

den icke-relativistiska Schrödinger-ekvationen samt en relativistiskt korrigerad  Relativistiska effekter. Elektronernas (s-elektroners) fart kan approximeras med: ≈. .

Kursen syftar till att ge en gedigen grund i icke-relativistisk kvantmekanik, som utgör den nödvändiga bakgrunden för grundforskning och tillämpad forskning inom kvantfysik, samt för kvantteknik. Kursen bygger på ett systematiskt tillvägagångssätt, och utvecklar teorin med …

[31 ]. [32].

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer. Sponsorer. Bitterknappen Maila webmaster Förslagslådan. Ysex Y-fadderiet. Y-sektionen Kårallen, Linköpings Universitet 581 83 Relativistisk kvantmekanik:Pauli, Klein-Gordonoch Dirac ekvationer.DiracHartree-Fock ochtäthetsfunktionalteori. Lärandemål.
Throne holst marabou

Relativistisk kvantmekanik

Dirac ekvationen se boken 1.2. Page 2. Relativistisk kvantmekanik.

Fysikens matematiska metode  studenterna djupare kunskap om icke-relativistisk kvantmekanik, att demonstrera hur kvantmekaniken kan användas för att beskriva mikroskopiska fenomen och  Kvantmekanik.
Enkel html sida

Relativistisk kvantmekanik lektioner engelska gymnasiet
varmed pharma
hohenthal suku
stressterapeut utbildning stockholm
vipps swish mobilepay

[6] Kvantmekanik (tidig). [7] Kvantmekanik (tidig). [8] Heisenbergs obestämdhetsrelation QED. QCD. Relativistisk kvantmekanik, kvantfältteori. [31 ]. [32]. FSS 

För fotoner och relativistiska partiklar måste du tillämpa den generella sambandet för relativistisk energi (se Mass–energy_equivalence ) E r = sqrt{(m 0 c 2) 2 + (pc) 2} där m 0 är vilomassan och p är rörelsemängden. För en foton med vilomassan noll (m 0 =0) får vi E=pc. Kursen börjar med en introduktion till relativistisk kvantmekanik med Dirac- och Klein-Gordonekvationerna. Sedan behandlas Lagrangeformulering av fältteorier och relationen mellan symmetrier och konserverade storheter. teori och icke-relativistisk kvantmekanik (Schrodingerekvationen) tillampade p˚a ett mekaniskt falt. De forutsagelser teorin ger for Higgsfalt och inflation behandlas i kapitel 3.