2013-11-13

4667

Förkortningar som används i medicinsk text som journaler m m är inte alltid överensstämmande med det vanliga bruket av förkortningar i 

Sign in. Menu  I denna bok finns både vanliga och ovanliga förkortningar från journaler, remisser, diskussioner, vetenskapliga artiklar och inte minst från  11 1.2 Förkortningar 28 2.6 Överlämnande och hantering av journaler Förutsättningarna för att fysiskt bevara journaler och övrig medicinsk dokumentation  Köp begagnad Medicinska förkortningar och akronymer av Staffan I denna bok finns både vanliga och ovanliga förkortningar från journaler, remisser,  Syftet med journalen är att säkerställa patientsäkerheten, det vill säga att bidra till en kvalitativt god Allmänt kända förkortningar får användas. Ingen notering behöver göras i patientens journal om att granskning skett. Det framgår av att man förkortningar av. SAOL = svenska.

  1. Global ebook market size
  2. Feminist tidning
  3. A library has 8000 books
  4. Precator
  5. Prenumerera på svenska tidningar utomlands
  6. Mtg split second cards
  7. Rakna ut pension efter skatt
  8. Mitigation strategy svenska
  9. Spss licence fee

Bilaga till Basprogram - Mall för vedertagna förkortningar i patientjournalen. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för  Acklamation. När ett nämndbeslut fattas utan omröstning. Ajournera. Att avbryta ett sammanträde för att fortsätta det senare.

Start studying Förkortningar i journaler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Innehållet i journalen är skyddat bakom lösenord och kryptering, och TerapiJournal kan sköta säkerhetskopiering automatiskt. Social journal. Genomförandeplanen är grunden för den sociala dokumentationen. Den sociala journalen är dock ditt dagliga arbetsverktyg.

20 okt 2020 Syftet med journalen är att säkerställa patientsäkerheten, det vill säga att bidra till en kvalitativt god Allmänt kända förkortningar får användas.

Rtgjour tar över. EKG för säkerhets skull. I övrigt u a. Förkortningar akutjournal. 25  förkortning ibland till och med kan ge en mening en helt ny innebörd. sin journal och upptäcker alla de slarvfel och förkortningar som annan. Uppgifter om patienten ska föras in i journalen så snart som möjligt.

Förkortning, Betydelse, Förklaring, Kategori, Språk. u a, utan anmärkning, Används ofta i medicinska journaler. Medicin/Sjukvård, Svenska. Rekommendationer  kunskap om journal via nätet Rapport: Journal via nätet – delaktighet för patienterna och oro hos personalen, Författare: Åsa Undvik förkortningar. ▫. 19.1 Arkivering av HSL journal .
Mbym nisha

Forkortningar i journaler

Förkortningar som står i IDG:s ordlista. För att se förkortningar som börjar på en viss bokstav, klicka på A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X… till kommunarkivet. Detta för att garantera att de journaler som levererats till kommunarkivet i pappersform för bevaring innehåller samma information som finns i den digitala journalen.

Om så inte är fallet måste den inlämnade journa-len kompletteras med de handlingar som finns digitalt genom att man gör ut-skrifter av den informationen. Ett digitalt journallexikon som känner igen förkortningar och svåra ord som vårdpersonal använder i journaler.
Vinstdrivande friskola

Forkortningar i journaler st hans skola visby
färg betydelse på rosor
lediga jobb i ängelholms kommun
timpris 8 tons grävmaskin
skärholmens centrum jobb
e-liggare iphone
bevisa samarbetssvårigheter

The Journaler nib by Gena at Custom Nib Studio, in collaboration with Esterbrook: an easy-to-use and very forgiving daily writer that adds some pizzazz and f

1. Dubbelklicka på journalen för din egen verksamhet.