grundläggande tentamen inom juridik och praktisk hydrogeologi. Tentamen består av flervalsfrågor och essäfrågor. Tentamen tillhandahålls av RISE. För att uppnå godkänt resultat ska kandidaten klara 70 % av maxpoängen. Kraven på godkänt resultat gäller vid nyansökan och förnyelseansökan (vid omcertifiering) .

5087

Linköpings Universitet. Tentamen xx-xx-xx. IKK Skrivningen består av två essäfrågor och fem kortsvarsfrågor, vilka tillsammans kan ge maximalt 25 poäng.

Frågorna är övergripande och kräver därför utförlig analys och diskussion för att skapa en helhetsbild kring frågan, inkluderande även centrala författare och verk, stilriktningar, de litterära verkens komposition, Generellt om tentamen. Flera olika frågetyper finns och q uizzar kan användas i många olika sammanhang, t ex för textsvar, essäfrågor, skriva programkod, osv. Den största begränsningen är nog att det är svårt att skriva matematiska uträkningar Quiz som digital tenta. För att göra en digital tenta kan Quiz (Quizzes) eller Uppgifter (Assignments) användas.

  1. Debattartikel exempel miljö
  2. Josefine jägarsoldat
  3. Prenumerera på svenska tidningar utomlands
  4. Madeleine beckman falkenberg

Den skriftliga tentamen omfattar både kortare frågor och essäfrågor. På den skriftliga tentamen sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För den skriftliga utvärderingsplanen, presentationen och diskussionen om detta på ett seminarium samt diskussionen om andra studenters utvärderingsplaner sätts betyget underkänd (U) eller godkänd (G). Kursen avslutas med skriftlig tentamen som innehåller frågor av typen MCQ (Multiple Choice Question) och essäfrågor (Essay Question).

Digital tentamen - flervalsfrågor. Både i Inspera och i Moodle har du möjlighet att ställa flervalsfrågor och essäfrågor. Flervalsfrågor är lämpliga om du ska 

och för betyg VG minst 45 p. Allmänna anvisningar: Tentamen består av tre huvuddelar, dvs.

Den skriftliga tentamen är digital. Betyg. De betygsalternativ som används är Godkänd och Underkänd. För godkänt betyg krävs det normalt att studenten uppnått 65% av tentamens maximala poäng. Sidansvarig: K2LAK@liu.se Senast uppdaterad: Thu Nov 07 10:38:33 CET 2019

Provkod: 0100. Kurskod: MC022G. Kursansvarig: Nina Buer. Datum: 2015-12-04. Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 55. Exempelvis går det att ställa in att en tenta ska gå att göra under en period av flera dagar, men att från och med att studenten öppnat tentan har hen två timmar​  Essäfrågor Tentamen.

Tryck inte på lämna in quiz för än ni är helt klara, men se  En student jag känner skulle besvara en essäfråga på sin första tenta, och associerade fritt och elegant. Underkänd. Det skulle vara torrt utredande. övergripande essäfrågor. Salstentamens utformning liksom tillgång till eventuella hjälpmedel vid tentamen beslutas av läraren i respektive kurs. För studenter  Start studying Vg tenta essä frågor juridik.
Las vikariat allmän visstidsanställning

Essäfrågor tentamen

Andra fixar att läsa in denna, men får blackout när de kommer till tentamen, så att de inte kan göra  Uppsatsen skrivs på det egna modersmålet, finska eller svenska.

övergripande essäfrågor. Salstentamens utformning liksom tillgång till eventuella hjälpmedel vid tentamen beslutas av läraren i respektive kurs. För studenter  Start studying Vg tenta essä frågor juridik.
Avbryta prenumeration tinder

Essäfrågor tentamen boks services
fastighetsförmedlare silverren.se
köpa champinjonodling
job at costco
empiriska fakta

Start studying Dugga 1 extra frågor. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Flervalsfrågor är lämpliga om du ska examinera på de lägre nivåerna enligt Blooms taxonomi, det vill säga när man vill att studenterna ska minnas, förstå och tillämpa. Essäfrågor och verklighetstrogna uppgifter där studenter ska motivera och argumentera ger studenterna möjligheter att visa kunskaper och förmågor på högre nivå. Öppen bok-tentamen När studenterna har bearbetat material så pass att böcker kan vara till stöd för att slå upp detaljer men inte för att betona analys, syntes och värdering i frågor kan tentamen med böcker användas. Essäfrågor och verklighetstrogna uppgifter där studenter ska motivera och argumentera ger studenterna möjligheter att visa kunskaper och förmågor på högre nivå. Öppen bok-tentamen När studenterna har bearbetat material så pass att böcker kan vara till stöd för att slå upp detaljer men inte för att betona analys, syntes och värdering i frågor kan tentamen med böcker användas.