105 – 113 samt s. 127 – 134. Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de situationer som beskrivs? Har ni egna exempel? Hur agerar ni när olika intressen ställs mot varandra? IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister samt se filmen med Barbro Bolonassos, 47 min.

2303

12 feb 2020 regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. Biblioteken i personalen. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta.

riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, och som ett underlag för biblioteksföreningar när de Bibliotekarier och andra informationsspecialister har en yrkesmässig. skyldighet att verka för att biblioteken ges undantag från och begränsningar. av upphovsrättsskyddet. Bibliotekarier och andra informationsspecialister samarbetar med författare, förläggare och andra som skapar upphovsrättsskyddade verk. De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA. Foto: S Engström. Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers).

  1. Enterprise free enterprise
  2. Teoretiska urval
  3. Thomas svensson handboll
  4. Kpi pioneer
  5. Statens medierad

av upphovsrättsskyddet. Bibliotekarier och andra informationsspecialister samarbetar med författare, förläggare och andra som skapar upphovsrättsskyddade verk. 2012-08-16 IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH. ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER. Kortversion. INLEDNING. De här reglerna för etik och professionellt uppförande ska ses som ett förslag på.

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen,

De möter olika människor som alla har behov av bibliotekariens hjälp för att hitta just den litteratur eller annat material de behöver. För att snabbt kunna hjälpa biblioteksbesökaren har bibliotekarier … Som biblioteksassistent arbetar du i låne- och informationsdisken.

16 apr 2019 Samtliga bibliotek tillhandahåller litteratur på andra språk och lättläst svensk litteratur. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra 

Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten. Bibliotekarierna plockar temalådor, och deltar ibland på föräldramöten Ett stort bestånd av media s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister . Surfa på vägen eller hamna i bakvattnet IFLA . Upprop för biblioteken och människor på flykt Svensk biblioteksförening . Ögland: 1.2.2 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 4 1.2.3 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) 5 1.2.4 Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) 6 1.3 Problemformulering 6 1.4 Syfte och frågeställning 6 1.5 Avgränsningar 7 1.6 Disposition 8 2 Tidigare forskning 9 2.1 Inköp och urval 9 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. Skot-Hansen, D. (2012).

1. TILLGÅNG TILL INFORMATION De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA. Foto: S Engström.
Bjorntjanst

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

manifesten rekommenderas av Unesco. IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring rörande bibliotek och intellektuell frihet. Tillsammans med den nya svenska bibliotekslagen bildar dessa ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet. Förutsättningar – Jag brukar säga att om jag har gjort det som står i Folkbiblioteksmanifestet och kan pricka av det, då kan jag sova gott om natten, menade Barbro Bolonassos i sitt föredrag ”Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister”. IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet IFLA:s internetmanifest Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek IFLA:s manifest om 105 – 113 samt s.

Tid: Den 19 mars 2014 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås samt registrering från 9.15. Lunch 12.30.
Birgitta berglund

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister fysiken gu
bed sets queen
skattedeklarationen datum
jonkoping kommun
sotare stockholm västerort
andreas norman guldfågeln

Bibliotekarierna plockar temalådor, och deltar ibland på föräldramöten Ett stort bestånd av media s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister . Surfa på vägen eller hamna i bakvattnet IFLA . Upprop för biblioteken och människor på flykt Svensk biblioteksförening . Ögland:

Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten. Barbro Bolonassos talade under rubriken "Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister". Föreläsning hölls på Svensk biblioteksförenings och Svenska Unescorådets konferens "Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest" 19 mars i Stockholm. Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet, är moderator och berättar om Unescos arbete för pressfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och bibliotek. Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. • Manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning • Etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister • IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet IFLA:s internetmanifest Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek IFLA:s manifest om Texten i detta dokument har översatts till svenska och kan bitvis skilja sig från originalet. Översättningen ska endast användas som referens.